Tập đoàn Fujiwara tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện mặt trời tại Bình Định Tập đoàn Fujiwara tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện mặt trời tại Bình Định
Gia Nguyễn | 25/02/2017 07:44
Tập đoàn Fujiwara (Nhật Bản) chuyên hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và chuyển giao công nghệ điện mặt trời, đang sở hữu nhiều nhà máy điện mặt trời tại nhiều quốc gia trên thế giới dự định đầu tư vào Bình Định.
1 2 3 4 5 6 7