Thương hiệu Việt, sẽ vui ngày mới! Thương hiệu Việt, sẽ vui ngày mới!
Hà Nguyễn | 22/02/2018 08:15
Cả Vingroup, cả Bkav và nhiều doanh nghiệp Việt khác đã nuôi tham vọng lớn, nhảy vào những “địa hạt” mà xưa nay Việt Nam yếu thế. Nhưng thay vì “ném đá”, hãy dành cho họ một cơ hội. Bởi có niềm tin thì sẽ có chiến thắng và thương hiệu Việt, một lúc nào đó có thể… “vui ngày mới”.

1 2 3 4 5