Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ giống cây trồng cho các nước khu vực sông Mê-kong Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ giống cây trồng cho các nước khu vực sông Mê-kong
Thế Hải | 27/06/2017 19:24
Nhóm Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ để đẩy mạnh việc sử dụng giống cây trồng chất lượng cao ở các nước khu vực Mê-kong thông qua xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý để phát triển ngành giống cây trồng cạnh tranh và vững mạnh.

1 2 3 4 5