Hotline: 0965 946 888
Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015: Đã phát hiện 141 điểm cần sửa Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015: Đã phát hiện 141 điểm cần sửa
Hữu Tuấn | 21/10/2016 15:15
Thảo luận tổ cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 ngày 21/10, nhiều đại biểu cho rằng, cần thận trọng, chặt chẽ khi thông qua Dự án Luật này.

1 2 3 4 5