HAMEE tổ chức thành công chương trình họp mặt hội viên HAMEE tổ chức thành công chương trình họp mặt hội viên
ĐT | 23/10/2017 18:32
Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE) đã tổ chức thành công sự kiện họp mặt hội viên quý 3/2017, chủ đề “HAMEE – Hợp tác cùng lớn mạnh”.
1 2 3 4 5 6 7 8