Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 diễn ra thành công tốt đẹp Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 diễn ra thành công tốt đẹp
Như Loan | 24/04/2018 17:22
Với mục tiêu tiếp tục quảng bá các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia, ghi nhận và khuyến khích động viên các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức “Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia” năm 2018 từ ngày 16 đến 24/4/2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
1 2 3 4 5 6 7 8