Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 05:36:28
6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh Hapaco âm kỷ lục 248,4 tỷ đồng
Duy Bắc - 09/08/2022 06:47
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP - sàn HoSE) ghi nhận lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ năm 2004 tới nay.

Trong quý II/2022, Hapaco ghi nhận doanh thu đạt 167,08 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14,37 tỷ đồng, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,5% lên 25,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 130,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 24,51 tỷ đồng lên 43,34 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 31,5%, tương ứng giảm 3,55 tỷ đồng về 7,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 0,91 tỷ đồng so với cùng kỳ, tức tăng lên 1,98 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 0 đồng so với cùng kỳ lỗ 4,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 99,1%, tương ứng tăng thêm 14,91 tỷ đồng lên 29,96 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Hapaco ghi nhận doanh thu đạt 303,05 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 23,31 tỷ đồng, tăng 77,14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Hapaco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 742 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 30,6 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 35,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 248,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 45,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 303,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 558,9 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, trong kỳ, Công ty tăng huy động vốn bên ngoài bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, với giá trị dòng tiền kinh doanh chính âm tới 248,4 tỷ đồng, Công ty đã ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2004 tới nay. Trước đó, trong năm 2021, dòng tiền kinh doanh cũng ghi nhận âm 15,81 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hapaco tăng 94,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 760,8 tỷ đồng lên 1.563,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 477,6 tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 354,2 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 329,4 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 219,1 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 51,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 162,2 tỷ đồng lên 477,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 15,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 13,8 tỷ đồng lên 102,2 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác tăng 56,7 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 215,3 tỷ đồng lên 219,1 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh tài sản dài hạn khác chủ yếu là 212,6 tỷ đồng lợi thế thương mại so với đầu năm không ghi nhận.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Hapaco bất ngờ nâng sở hữu CTCP Bệnh viện Quốc tế Green từ 37,05% lên 84,82% vốn điều lệ và chuyển từ công ty liên kết sang công ty con, hợp nhất vào báo cáo. Như vậy, lợi thế thương mại xuất hiện chủ yếu do công ty chuyển từ công ty liên kết sang công ty con đối với CTCP Bệnh viện Quốc tế Green.

Theo tìm hiểu, lợi thế thương mại được ghi nhận là tài sản trên Bảng cân đối kế toán và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 10 năm. Như vậy, 212,6 tỷ đồng lợi thế thương mại sẽ được hạch toán chi phí và phân bổ trong 10 năm sắp tới.

Cơ cấu đầu tư tài chính ngắn hạn của HAP tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu đầu tư tài chính ngắn hạn của HAP tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Thêm nữa, với phần đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trị giá 307, 05 tỷ đồng, tăng 279,43 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Công ty đang đầu tư 148 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt; 57,9 tỷ đồng đầu tư bệnh viện Nhật Hàn …

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 473% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 70 tỷ đồng lên 84,8 tỷ đồng và chiếm 5,4% tổng nguồn vốn. Ngoài ra, vốn góp chủ sở hữu cũng tăng 99,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 554,68 tỷ đồng lên 1.110,98 tỷ đồng…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8, cổ phiếu HAP tăng 20 đồng lên 7.820 đồng/cổ phiếu.

Nguồn tiền nào để Hapaco “nuôi” dự án đầu tư?
Dòng tiền đến từ lợi nhuận thời gian qua cùng với phần tiền dự trữ hiện nay có thể chưa đủ để Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thực thi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư