Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 13:41:55
BSC hoàn thành 40% kế hoạch sau quý I, tiếp tục tìm đối tác chiến lược tăng vốn
Thanh Thuỷ - 10/04/2021 19:38
 
Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược chưa kịp hoàn thành trong năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2021-quý I/2022.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng hai chữ số, ước hoàn thành 40% trong quý I

Ngày 10/4/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, mã BSI-HoSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Tại đại hội, kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã trình và được cổ đông thông qua với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước.

Ước tính trong quý I vừa qua, BSC đạt lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty chứng khoán này đã hoàn thành gần 40% kế hoạch cả năm.

Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT BSC phát biểu tại đại hội
Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT BSC phát biểu tại đại hội

Năm 2020, BSC tiếp tục nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất tại sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE); top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM lớn nhất; và cũng nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh. Trong năm nay, BSC đặt mục tiêu duy trì Top 10 thị phần môi giới trên HoSE. Theo ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT BSC, đây là mục tiêu khá thử thách nhưng có niềm tin đạt được từ những thế mạnh và đặc điểm riêng có. BSC đánh giá triển vọng thị trường 2021 còn dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, dư địa không nhiều do nền giá cổ phiếu sau phục hồi đang ở mức cao, trong khi thị trường thế giới đang biến động phức tạp khó lường. Trong kịch bản cơ sở, công ty chứng khoán này dự báo VN-Index có thể tăng 10-15% trong năm 2021. 

Năm 2020, tổng doanh thu hoạt động của BSC đạt mức 913 tỷ VND (tăng 50% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế đạt 161.5 tỷ VND (tăng 18.3% so với năm 2019) - vượt 88% so với kế hoạch. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt mức 470%. Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua, BSC sẽ chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 9% bằng tiền mặt. Việc chi trả sẽ thực hiện trong năm 2021.

Đang tìm hiểu đối tác chiến lược, dự kiến tăng vốn trong năm 2021 - quý I/2022

Tại đại hội, Ban lãnh đạo BSC đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu BSI từ HoSE sang giao dịch tại HNX. BSC cũng nằm trong những doanh nghiệp niêm yết đầu tiên ủng hộ phương án chuyển giao dịch mà UBCKNN đang khuyến khích nhằm giảm tình trạng quá tải trên sàn HoSE hiện nay.

Lãnh đạo công ty cũng nhấn mạnh việc BSC chủ động chuyển sàn giúp bảo vệ cho các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu BSI thực hiện kịp thời các giao dịch theo nhu cầu thời gian thực tế, hạn chế các rủi ro phát sinh từ sự cố giao dịch. Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HoSE được đưa vào vận hành, căn cứ tình hình thực tế, BSC sẽ xem xét đề xuất việc chuyển cổ phiếu BSI trở lại giao dịch tại sàn HoSE.

Năm 2021, BSC đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, thông qua việc tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Phương án tăng vốn này từng được trình cổ đông thông qua tại kỳ đại hội trước. Theo đó, công ty sẽ phát hành cho một nhà đầu tư tài chính hoặc nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tỷ lệ sở hữu sau phát hành là 35%.

Tiến độ công tác chào bán cổ phần đã bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Được biết, BSC đang trong giai đoạn tìm hiểu với các đối tác. Lãnh đạo công ty cho biết đối tác đang thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao. Theo phương án trình cổ đông, thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2021 - quý I/2022.

Ngoài ra, các phương án huy động vốn khác như phát hành ra công chúng, phát hành cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu là các phương án BSC có tính đến. Tuy nhiên, công ty sẽ cân nhắc kỹ, tùy thuộc khả năng hấp thụ của thị trường và mức độ pha loãng để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Tại cuộc họp này, BSC cũng bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đồng cổ đông đã bầu 4 nhân sự vào HĐQT. Ông Ngô Văn Dũng tiếp tục được HĐQT nhiệm kỳ mới bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

.
HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của BSC ra mắt ĐHĐCĐ
Chứng khoán BIDV muốn tăng vốn gấp rưỡi, nhắm tìm cổ đông chiến lược
Theo kế hoạch năm 2020 đặt ra, Công ty chứng khoán BIDV sẽ tìm kiếm một nhà đầu tư để mua cổ phần mới phát hành. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư