Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2020, 10:44:47
Cục diện tài chính của PV Gas sau thoái vốn
Chí Tín - 22/10/2020 16:26
 
PV Gas dự kiến thoái vốn tại CTCP Kinh doanh khí miền Nam (Gas South). Tiền thu được phần nào sẽ trở thành nguồn tài chính bù đắp cho những mất mát của một khoản dự phòng tài chính.
.
PV Gas có thể thu về khoảng 265 tỷ đồng từ thoái vố khỏi công ty con

Thoái toàn bộ vốn

Gas South là doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng, do Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Gas, mã GAS, sàn HoSE) nắm giữ 35,26% vốn. Cuộc chia tay trên sẽ chấm dứt duyên phận của PV Gas và Gas South, bởi sau khi thoái vốn, PV Gas sẽ không còn là cổ đông tại Gas South nữa.

Gas South là một doanh nghiệp có quy mô trung bình trên sàn chứng khoán, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 960,8 tỷ đồng. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng. Công ty cũng kinh doanh mua bán vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ công tác vận chuyển, tàng trữ, đóng bình khí hóa lỏng… Doanh nghiệp khí này có một công ty con là Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas.

Hiện nay, cổ phiếu PGS của Gas South đang bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để trong diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020 âm. Cụ thể, lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2020 của Gas South là âm 20,2 tỷ đồng; doanh thu thuần bán niên chỉ đạt 2.298,3 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Gas South trong nửa đầu năm bị âm tới 101,5 tỷ đồng.

Gas South vừa bổ sung 2 dự án mới vào kế hoạch đầu tư năm 2020 là Dự án Điện mặt trời áp mái nhà tại Chi nhánh Bình Khí, tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng và Dự án Điện mặt trời áp mái nhà tại Kho - Trạm chiết LPG Cần Thơ (Chi nhánh miền Tây), tổng mức đầu tư 13,9 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sẽ dùng 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.

Cục diện tài chính của PV Gas

Về phía PV Gas, trước khi thực hiện đợt thoái vốn tại Gas South, đại gia ngành khí cũng có một kỳ kinh doanh không tồi. 9 tháng đầu năm 2020, PV Gas ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 49.420,1 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.575 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 6.071,9 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch 9 tháng.

9 tháng đầu năm, PV Gas ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 49.420,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 6.071,9 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, PV Gas đã tiếp nhận 6.978,3 triệu m3 khí ẩm, bằng 101% kế hoạch 9 tháng; sản xuất và cung cấp gần 6.777,6 triệu m3 khí khô, bằng 103% kế hoạch 9 tháng; sản xuất và kinh doanh gần 1.442.200 tấn LPG, bằng 151% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành kế hoạch cả năm 2020; sản xuất và cung cấp 44.500 tấn condensate, bằng 109% kế hoạch 9 tháng.

Công ty mẹ đã triển khai 22 dự án/đầu việc (12 dự án nhóm A, 7 dự án nhóm B, 3 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính) với vốn giải ngân 6.806,1 tỷ đồng. Toàn PV Gas triển khai 42 dự án/đầu việc (gồm 12 dự án nhóm A, 10 dự án nhóm B, 20 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính) với vốn giải ngân 7.327,1 tỷ đồng.

Đối với động thái thoái vốn tại Gas South, hiện nay thị giá cổ phiếu PGS của Gas South khoảng 15.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, cùng tỷ lệ sở hữu mà PV Gas đang nắm giữ, số tiền thu về nếu bán với giá bằng thị giá hiện tại sẽ ở mức khoảng 265 tỷ đồng. Đây là khoản tiền có ý nghĩa phần nào cho PV Gas trong việc cải thiện dòng tiền vào cuối năm, cũng như bù đắp cho những khoản tiền mất mát do phải trích lập dự phòng.

Tại báo cáo tài chính đầy đủ bán niên đã kiểm toán, PV Gas phải trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là 313,5 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 67,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng  đầu tư tài chính dài hạn là 25 tỷ đồng.

Trong báo cáo bán niên của PV Gas, kiểm toán viên nhấn mạnh lưu ý việc PV Gas đã phải chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 có được từ chênh lệch giá khí thị trường và giá khí bao tiêu. Đây là phần lợi nhuận từ doanh thu bán khí bể Nam Côn Sơn cho Tổng công ty Phát điện 3. Số tiền chênh lệch phải điều chuyển là gần 50,9 triệu USD, tương đương 1.186 tỷ đồng.

PV GAS thoái toàn bộ 35,26% vốn tại PVGas South
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS - sàn HoSE) thông báo kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết, liên doanh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư