Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen phải tháo dỡ các hạng mục trái quy hoạch
Nhiệt Băng - 14/10/2022 16:30
 
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen phải tháo dỡ các hạng mục không phù hợp quy hoạch tại Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm.

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (huyện Đạ Huoai) của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen về diện tích dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ đầu tư theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 19/9/2022.

Cùng với thống nhất này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư ký quỹ thực hiện dự án; cam kết tiến độ hoàn thành dự án và rà soát, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai và cơ quan có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen hoàn tất hồ sơ, thủ tục về đất đai và môi trường đối với dự án theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích dự án sau khi tiến hành rà soát (trong tháng 10/2022).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu vực 1 và trình phê duyệt quy hoạch khu vực 2 của dự án; cấp Giấy phép xây dựng đối với các hạng mục công trình đủ điều kiện theo quy định (trong tháng 10/2022); yêu cầu nhà đầu tư tháo dỡ các hạng mục không phù hợp nội dung quy hoạch và Giấy phép xây dựng bổ sung.

Lâm Đồng: Dự án Thủy điện Cam Ly chậm tiến độ
Dự án Thủy điện Cam Ly có tiến độ Quý II/2022 vận hành nhưng khối lượng công việc triển khai thực hiện hiện “rất ít”.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư