Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 05:45:26
Tag: hành lang kinh tế Đông - tây
  • Dấu ấn hạ tầng Đà Nẵng
    20 năm tái lập tỉnh, Đà Nẵng kiên định chọn hướng đi cho mình bằng việc ưu tiên đột phá lĩnh vực hạ tầng. Cũng ngần ấy thời gian, Đà Nẵng đã chứng minh cho cả nước thấy rằng, hạ tầng chính là niềm tự hào của thành phố cuối sông đầu biển này. Niềm tự hào đó đang tiếp tục được nhen lên trong những tầm nhìn, tư duy lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Đà Nẵng.