Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 19:45:26
Vicostone ước lãi 432,5 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 22%
Thanh Thủy - 31/03/2021 19:25
 
So với mục tiêu đề ra, doanh nghiệp này hiện đã hoàn thành 22,5% kế hoạch năm về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
Vicostone hoàn thành 22,5% mục tiêu đề ra sau quý đầu năm
Vicostone hoàn thành 22,5% mục tiêu đề ra sau quý đầu năm

Công ty Cổ phần Vicostone (VCS) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I/2021. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt ước đạt 1.541,2  tỷ đồng và 432,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6 % và 22,3 % so với cùng kỳ năm 2020.

Phía công ty nhận định  kết quả có sự đóng góp từ chiến lược phát triển bền vững, chiến lược nội địa hóa nguyên vật liệu, hệ thống quản trị chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ hiện đại của Công ty, cũng như sự tương hỗ từ hệ sinh thái của công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa.

Năm 2021, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.919 tỷ đồng. Tính tới thời điểm này, theo kết quả ước tính quý I/2020, Vicostone đã hoàn thành 22,7 % kế hoạch năm về chỉ tiêu doanh thu và 22,5% kế hoạch năm về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.  

Theo tờ trình chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 16/4, chương trình trọng tâm của doanh nghiệp này trong năm tới là đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường mới, nâng tỷ trọng doanh thu từ các thị trường không trọng điểm (là toàn bộ các thị trường ngoài thị trường chính Mỹ, Canada, Úc, Bỉ, Vương quốc Anh, Việt Nam) tăng trưởng trên 20% so với năm 2020. Để đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch, công ty cũng đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự độc đáo khác biệt, năng suất lao động và kiểm soát chi phí.

Năm 2020, Vicostone sử dụng nguồn vốn 603 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho các cổ đông, bao gồm cổ tức bằng tiền 20% đã tạm ứng và phân phối 4,8 triệu cổ phiếu quỹ với số vốn 293,3 tỷ đồng. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Vicostone chi trả cổ tức trên 40% hàng năm bằng tiền mặt và cổ phiếu quỹ. Số tiền trích cho quỹ thưởng ban điều hành và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 là 27 tỷ đồng (2% lợi nhuận sau thuế) và 81,2 tỷ đồng (6% lợi nhuận sau thuế).

Vicostone cũng đã sớm hoàn tất công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản Vicostone đạt 6.055,33 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2019, tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế so với năm 2019 đều tăng nhẹ, lần lượt đạt 5.659,59 tỷ đồng và 1.667,96 tỷ đồng.

Cổ đông Vicostone nhận hơn 4,79 triệu cổ phiếu thưởng vào 22/2
Đợt chia cổ phiếu thưởng lần này sử dụng toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà Vicostone mua hồi tháng 4/2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư