Hotline: 0965 946 888

Hà Nội sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án dịch vụ, du lịch trọng điểm Hà Nội sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án dịch vụ, du lịch trọng điểm
Thu Trang | 25/07/2016 10:28
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
1 2 3 4 5