Hotline: 0965 946 888
Dự án BOT Quốc lộ 19 lại vấp chuyện số liệu ảo Dự án BOT Quốc lộ 19 lại vấp chuyện số liệu ảo
Bảo Như | 23/10/2016 09:50
Việc bị yêu cầu giảm thời gian thu phí hoàn vốn 7 năm 6 tháng đã cho thấy sự yếu kém trong công tác lập dự toán, xây dựng phương án tài chính tại Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19.
1 2 3 4 5