Bitexco muốn đầu tư cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức BOT Bitexco muốn đầu tư cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức BOT
Anh Minh | 18/01/2017 15:45
Tập đoàn Bitexco vừa đề nghị Bộ Giao thông - Vân tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư của Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức BOT.
1 2 3 4 5