VEC ngóng 1.235 tỷ đồng vốn nước ngoài bổ sung cho 3 đại dự án đường cao tốc VEC ngóng 1.235 tỷ đồng vốn nước ngoài bổ sung cho 3 đại dự án đường cao tốc
Anh Minh | 09/12/2016 11:26
Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam khẳng định sẽ giải ngân hết khoản vốn nước ngoài bổ sung trị giá 1.235 tỷ đồng cho 3 dự án đường cao tốc nếu được thông báo kế hoạch vốn trước 31/12/2016.
1 2 3 4 5