Hotline: 0965 946 888 - 0964 796 666
Hiệu quả các dự án FDI tại Hải Dương Hiệu quả các dự án FDI tại Hải Dương
Thanh Sơn | 29/11/2015 17:47
Trong 5 năm qua, kinh tế tỉnh Hải Dương có bước tiến khá toàn diện, với tăng trưởng bình quân 7,9%/năm (cao hơn bình quân chung của cả nước). Năm 2015, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 76.734 tỷ đồng (tăng gần hai lần năm 2010), thu nhập bình quân đạt 2.000 USD/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao.

1 2 3 4 5