Ưu tiên xây dựng mới 632 km cao tốc Bắc Nam từ nay đến năm 2020 Ưu tiên xây dựng mới 632 km cao tốc Bắc Nam từ nay đến năm 2020
Anh Minh | 26/05/2017 14:23
Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn, tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ ưu tiên xây dựng mới đoạn Mai Sơn - Bãi Vọt, đoạn Cam Lộ - La Sơn và đoạn Nha Trang) - Dầu Giây với tổng chiều dài 632 km.

1 2 3 4 5