Hotline: 0965 946 888

Xây dựng 52,57 km đường giao thông liên huyện tại Yên Bái Xây dựng 52,57 km đường giao thông liên huyện tại Yên Bái
Như Chính | 30/04/2016 10:30
Dự án có tổng mức đầu tư 41 triệu USD, xây dựng đường giao thông liên huyện miền núi Lục Yên và Văn Yên.
1 2 3 4 5