Quảng Nam thận trọng với các dự án có nguy cơ tác động tới môi trường Quảng Nam thận trọng với các dự án có nguy cơ tác động tới môi trường
Duy Hoàng | 22/09/2017 19:34
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục 15 nhóm dự án, lĩnh vực đầu tư có nguy cơ, tiềm ẩn tác động lớn về môi trường.

1 2 3 4 5