Thông qua Nghị quyết về xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam Thông qua Nghị quyết về xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam
Xuân Tùng | 22/11/2017 12:39
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 22/11, Quốc hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

1 2 3 4 5