Cuối tháng 3/2017 có thể nối lại cấp vốn cho cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình Cuối tháng 3/2017 có thể nối lại cấp vốn cho cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Anh Minh | 24/03/2017 21:40
Đây là xác nhận của lãnh đạo Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải đối với việc cấp vốn của SHB tại Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 theo hình thức BOT.

1 2 3 4 5