Quảng Nam - điểm đến cho công nghiệp hỗ trợ Quảng Nam - điểm đến cho công nghiệp hỗ trợ
Ngọc Tân | 23/02/2017 08:18
Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Trong định hướng đó, ngành công nghiệp hỗ trợ với những lợi thế lớn được xác định là một trong những lĩnh vực mũi nhọn được tỉnh ưu tiên phát triển.
1 2 3 4 5