Hotline: 0965 946 888 - 0964 796 666
Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng
Nguyên Đức | 06/07/2015 08:25
Đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam được cho là chưa tương xứng với tiềm năng, song nhiều cơ hội mới đang được mở ra để Mỹ thực sự trở thành nhà đầu tư số 1.

1 2 3 4 5