Đầu năm, dự án FDI “gõ cửa” nhiều tỉnh phía Nam Đầu năm, dự án FDI “gõ cửa” nhiều tỉnh phía Nam
Hồng Sơn | 23/02/2018 08:06
Khá nhiều dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã “gõ cửa” các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ngay đầu năm mới, báo hiệu một năm tốt đẹp.

1 2 3 4 5