Quảng Ninh xin Thủ tướng đầu tư hầm đường bộ vượt eo biển Cửa Lục Quảng Ninh xin Thủ tướng đầu tư hầm đường bộ vượt eo biển Cửa Lục
Anh Minh | 24/04/2018 08:05
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu và giao cho tỉnh này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả khi Dự án hầm đường bộ vượt eo Cửa Lục, Tp. Hạ Long.

1 2 3 4 5