Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2020, 10:34:30
Dù nhận đặt hàng hay được giao vốn, VNR không cần thuộc Bộ GTVT
Khánh An - 11/03/2020 14:31
 
Các bộ, ngành đang bàn 2 phương án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giao vốn ngân sách nhà nước cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
.
 Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo cụ thể tạm ứng vốn thực hiện việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Hai phương án đang được bàn tới là tiếp tục giao vốn như năm 2019 trở về trước và theo phương án đặt hàng.

Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan xem xét căn cứ, cơ sở pháp lý việc giao vốn việc giao ngân sách quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo 2 phương án trên. Đây là nhiệm vụ Chính phủ giao sau phiên họp thường kỳ tháng 2/2020.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các chỉ đạo cụ thể tạm ứng vốn thực hiện việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt không để ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, từ ngày 29/9/2018, 19 tập đoàn, tổng công ty, trong đó có VNR được bàn giao nguyên trạng về Ủy ban.

Khi triển khai kế hoạch năm 2020, theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có ý kiến cần đặt hàng cho VNR để thực hiện nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, dẫn đến việc đến nay VNR chưa được Bộ Giao thông -  Vận tải giao vốn.

Theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, thì các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều có thể đặt hàng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, đơn vị, các cá nhân hành nghề độc lập…

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện cơ chế này, VNR không bắt buộc phải thuộc Bộ Giao thông - Vận tải mới đủ điều kiện để giao vốn.

Xung quanh đề xuất đưa VNR về Bộ Giao thông - Vận tải: Quay đầu hay đi tiếp?
Đầu tháng 3/2020 là thời hạn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư