Ngân hàng trông vào tăng tín dụng để cải thiện lợi nhuận Ngân hàng trông vào tăng tín dụng để cải thiện lợi nhuận
Vân Linh | 23/02/2017 09:33
Các ngân hàng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Tuy nhiên, việc này không dễ trước áp lực lãi suất cho vay khó giảm.
1 2 3 4 5