Tín dụng tăng tốc, nhà băng cạn room Tín dụng tăng tốc, nhà băng cạn room
Vân Linh | 08/12/2016 07:58
Tín dụng ngân hàng dự báo tăng cao trong tháng giáp Tết Dương lịch 2017 khi mùa kinh doanh của khách hàng vào thời gian cao điểm. Trong khi đó, room tăng trưởng tín dụng của một số nhà băng đã chạm trần.

1 2 3 4 5