Nhiều ngân hàng chưa thoát lỗ lũy kế Nhiều ngân hàng chưa thoát lỗ lũy kế
Vân Linh | 05/12/2017 15:18
Tuy lợi nhuận của hầu hết ngân hàng đã cải thiện rõ nét, song nhiều ngân hàng vẫn chưa xóa được khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng, khiến cổ đông đứng ngồi không yên.
1