Hotline: 0965 946 888

ĐHCĐ Eximbank lần 2 bất thành ĐHCĐ Eximbank lần 2 bất thành
Thùy Vinh | 24/05/2016 17:40
Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 1 bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, sáng nay (24/5), Eximbank đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội lần 2 với tỷ lệ cổ đông tham dự đến lúc chốt là trên 90%.
1 2 3 4 5