Hotline: 0965 946 888

Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ hàng loạt giấy phép con Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ hàng loạt giấy phép con
Thùy Liên | 01/07/2016 02:44
Ngay trước thềm Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, ngày 30/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành cùng lúc 9 Thông tư, bãi bỏ hàng loạt giấy phép con trong lĩnh vực ngân hàng.
1 2 3 4 5