Tại sao lỗ 3/4 số vốn, startup Tiki vẫn tiếp tục được rót tiếp 1.000 tỷ đồng? Tại sao lỗ 3/4 số vốn, startup Tiki vẫn tiếp tục được rót tiếp 1.000 tỷ đồng?
Vân Đàm | 18/11/2017 10:22
Startup Tiki có thể vừa nhận được nguồn vốn mới gần 1.000 tỷ VNĐ.
1 2 3 4 5