Gần 65% doanh nghiệp lớn của Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh với startup Gần 65% doanh nghiệp lớn của Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh với startup
Phạm Linh | 21/01/2018 08:49
Lý do để phần lớn doanh nghiệp đưa ra kế hoạch mở rộng dự án kinh doanh với startup bởi dự báo kinh tế số sẽ là xu hướng phát triển chủ đạo trong năm 2018.
1 2 3 4 5