8 ứng dụng Việt lọt top ứng dụng fintech Đông Nam Á 8 ứng dụng Việt lọt top ứng dụng fintech Đông Nam Á
NK | 19/02/2017 10:11
Diễn đàn thông tin công nghệ TechSauce Thailand vừa đưa ra báo cáo thường niên “Top 75 công ty fintech (startup về lĩnh vực tài chính –pv) tiêu biểu khu vực Đông Nam Á”. Việt Nam có 8 đại diện trong danh sách này bao gồm Baokim, Momo, BankGo, MobiVi, MoneyLover, Ononpay, 1Pay, Softpay/mPOS.
1 2 3 4 5