John Le, người sáng lập, CEO Công ty TNHH Propzy Việt Nam: Mua bán nhà dễ dàng nhờ công nghệ John Le, người sáng lập, CEO Công ty TNHH Propzy Việt Nam: Mua bán nhà dễ dàng nhờ công nghệ
Hồng Phúc | 17/12/2017 09:06
Từng thuộc top 40 doanh nhân thành đạt dưới 40 tuổi tại Mỹ khi sáng lập một ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính, vào thời điểm này, John Le đang muốn sắp xếp lại nguồn thông tin hỗn loạn của thị trường bất động sản không chỉ tại Việt Nam, với công cụ là Propzy.
1 2 3 4 5