Phạm Xuân Huy, Tổng giám đốc VinaGroups: Chọn kinh tế chia sẻ là bến đỗ Phạm Xuân Huy, Tổng giám đốc VinaGroups: Chọn kinh tế chia sẻ là bến đỗ
Hồng Phúc | 19/01/2017 07:51
Với mô hình kinh tế chia sẻ dựa trên nền tảng công nghệ tự phát triển độc quyền, Phạm Xuân Huy và 4 chàng trai 8x sáng lập Công ty cổ phần Dịch vụ cộng đồng Việt (VinaGroups) đang từng bước thực hiện tham vọng nâng giá trị Công ty lên 100 triệu USD vào năm 2020.
1 2 3 4 5