Bán startup: Quyết định của kẻ thức thời hay doanh nhân thất bại? Bán startup: Quyết định của kẻ thức thời hay doanh nhân thất bại?
Lạc Lâm | 22/02/2018 13:26
Những người trẻ có thể còn vụng dại, nhưng nhiệt huyết lẫn kỳ vọng vào môi trường khởi nghiệp không hề kém lớp doanh nhân kỳ cựu.
1 2 3 4 5