Phạm Văn Tam, Chủ tịch Asanzo: "Liều mình" với điện thoại thương hiệu Việt Phạm Văn Tam, Chủ tịch Asanzo: "Liều mình" với điện thoại thương hiệu Việt
Hồng Phúc | 29/06/2017 07:23
Mặc dù điện thoại Việt chưa có được ấn tượng tốt trên thị trường, song Phạm Văn Tam, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo tự tin vào lựa chọn của mình và kỳ vọng điện thoại thương hiệu Asanzo sẽ chiếm 1 - 5% thị phần.
1 2 3 4 5