Các nhà đầu tư thiên thần bắt tay hỗ trợ start-up Các nhà đầu tư thiên thần bắt tay hỗ trợ start-up
Khánh An | 24/04/2017 07:54
9 tổ chức tích cực hàng đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp đã cùng ký cam kết xây dựng mạng lưới nhà đầu tư thiên thần đề hỗ trợ các dự án start-up cả vốn và tư vấn khởi nghiệp.
1 2 3 4 5