Start-up cần làm gì để "chào hàng" hiệu quả với nhà đầu tư? Start-up cần làm gì để "chào hàng" hiệu quả với nhà đầu tư?
Phương Anh | 17/08/2017 08:35
Phạm Lê Nguyên, sáng lập 5 Desire, một thành viên của “30 Under 30” do Forbes bình chọn năm 2015, đang có tầm ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng start-up. Với Phạm Lê Nguyên, định giá công ty; kế hoạch thuyết phục nhà đầu tư; chia sẻ quyền lợi giữa nhà đầu tư và start-up thường là những vướng mắc lớn nhất của các start-up khi bắt đầu “chào hàng” với nhà đầu tư.
1 2 3 4 5