4 startup nhận hỗ trợ từ Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp 4 startup nhận hỗ trợ từ Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp
Nhã Nam | 24/04/2018 08:15
Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) tiếp tục đào tạo và đầu tư cho 4 startup. Mỗi startup sẽ nhận khoản hỗ trợ khoảng 15.000 USD.
1 2 3 4 5